2018

4.12.2017

Kazachstán

V roce 2016 dodala firma ATMOS soubor pěti kontejnerových kompresorových stanic
o celkovém výkonu 1.350 kW (pět kontejnerů, osazených vždy třemi kompresory
Smartronic 90). Cílovým zákazníkem je firma PromMašKomplekt ve městě Ekibastuz
v Kazachstánu.
Ve dnech 30.10. až 7.11.2017 proběhla první etapa připojení a komplexních zkoušek
kontejnerů MKS 4 a 5 (MKS 270 – modulární kompresorová stanice 270 kW).

Kazachstán